Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej nodayzoff.pl

Administratorem strony jest Jacek Baliński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą No Dayz Off Jacek Baliński, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 44/5, 03-982 Warszawa, NIP: 1182074989.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail info@nodayzoff.pl.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Jacek Baliński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą No Dayz Off Jacek Baliński, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 44/5, 03-982 Warszawa, NIP: 1182074989,

2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem nodayzoff.pl,

3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2
Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zamówienia w sklepie internetowym.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zawieranego poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup.

4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

o prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

o prawo do przenoszenia danych,

o prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

o OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1 – 54-402 Wrocław, NIP: 8992520556 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

o R2G Polska Sp. z o.o., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP: 7010194877 – w celu korzystania z systemu logistycznego Apaczka.pl oraz zlecenia wysyłki zamówień wybranej przez Użytkownika firmie spedycyjnej (kurier DPD / inPost / Poczta Polska),

o IFIRMA SA, Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, NIP: 8981647572 – w celu korzystania z systemu iFirma, w ramach którego generowane i wysyłane są do Użytkowników, którzy zażyczyli sobie wystawienia faktury, faktury dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem Strony.

§ 3
Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

• kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5
Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.